อุซป สามัญ สำคัญ และพิเศษ สะอาด – มาตรฐาน

The World is Manga EP. เราพาทุกคนไปสำรวจโลกของอุซป หนึ่งในตัวละคร ‘ธรรมดา’ ที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ ทีมหมวกฟาง และการเดินทางของพวกเขาใน One Piece

ตัวละครที่ถ้าเรามองข้ามคำโกหกที่เป็นลักษณะสำคัญ เราจะเห็นมิตรภาพความสำคัญของเรื่องราวเป็นความพยายามอันเจ็บปวด ความธรรมดาที่เป็นตัวแทนของคนทั่วไป และเชื่อมโยงผู้อ่านและสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางเข้าด้วยกัน

ดัชนีเวลา

00:00 แนะนำตัว

01:52 การออกแบบตัวละครของอุซป คำโกหก และความเก่งกาจ

05:16 อุซปเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

07:48 เหตุผลในการโกหก และน้ำหนักของ ‘ช็อต’ แต่ละอัน

12:56 อุซปเป็นตัวแทนของเพื่อน ผู้ที่ดูแลสุขภาพจิตของคนในกลุ่ม

15:49 อยากเก่งเหมือนลูฟี่ แต่จริงๆ แล้วฉันก็ธรรมดาเหมือนอุซปนะ

19:06 ฉากต่อสู้กับลูฟี่แสดงให้เห็นว่ายิ่งพยายามก็ยิ่งเจ็บ

23:03 ถ้าอุซปหายไป พวกหมวกฟางคงมาไกลขนาดนี้ไม่ได้

26:47 ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง ยืนหยัดจนกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง

30:53 อุซปอาจจะเล่าตำนานหมวกฟางไปแล้ว เมื่อการเดินทางสิ้นสุดลง


เครดิต

ผู้อำนวยการผลิต ภัทรยา เชาว์รัศมีกุล

ผู้ผลิต อรัญ หนองพร, ภาวริศา ตั้งตุลานนท์

ความคิดสร้างสรรค์ ณัฐนันท์ เฉลิมพนาท

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ชิตณุพงศ์ สุขสมหวัง

นักออกแบบเสียงและวิศวกร กฤตพล จิยะเกียรติ

ผู้จัดการช่องทาง เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

ผู้ประสานงานโครงการ อภิสิทธิ์ หรรษภิรมย์โชค

การออกแบบปก พุฒิพงศ์ โรจน์สถาพงศ์

ผู้พิสูจน์อักษร ลัคนารา ภาคเพียงจันทร์, วรรษมน สิงโกมล, ภาวิกา คานติศรีสกุล, ณัฐฐา สอนกลิ่น, พรณพัทธ์ ชำนาญคา, ชาญเนตร ลอยกรูด

เว็บมาสเตอร์ รพีพรรณ เกตุสมปอง, ชัยพร สิริคอนการ, อารยา ปานศรี

ผู้ดูแลระบบโซเชียลมีเดีย สุทธกิจ สุทธวรรณกุล, ฐิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรสิริอนันต์, วันชาพร ดวงนิล

เจ้าหน้าที่เอกสาร ชรินทร์ จำปาวัน

About the author