วันฟ้าอภัย 4 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ไหว้ ขอขมาฟ้าดิน

สิงหาคม ตรงกับวันฟ้าอภัย หรือ วันเทียงเสี่ยยิก นับว่าเป็นวันมหามงคลตามตำราจีน เป็นวันฤกษ์ดีสำหรับการไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอขมากับฟ้าในสิ่งที่ได้กระทำผิดโดยไม่เจตนา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือที่เคยล่วงเกินฟ้าดิน เคยบนบานศาลกล่าวไว้แล้วหลงลืม ไม่ได้ไปแก้ อาจทำให้มีอุปสรรคในชีวิตมากมายทำอะไรก็ไม่ขึ้น ติด ๆ ขัด ๆ ตลอด ประสบปัญหามากมาย

สามารถใช้โอกาสนี้ ขออภัยต่อฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้หลุดจากบ่วงนี้ได้ ผลบุญต่าง ๆ ที่ประกอบมาก็จะส่งผลมาถึงเราอย่างเต็มที่ สำหรับวันฟ้าอภัยนั้น ทำเฉพาะการขอขมาเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการขอพร

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

วิธีไหว้วันฟ้าอภัย ใช้อะไรบ้าง

 • ให้ทำพิธีกลางแจ้ง หรือไหว้ตามศาลเจ้าที่มีเสาทีกง
 • เตรียมโต๊ะทำพิธี โดยมีผลไม้ อย่าง และของไหว้พวกขนมมงคล หรือจะใช้ส้ม ผล (อย่างน้อย ผล)
 • ใช้ธูปคนละ ดอก

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าชื่อ… ขอขมาต่อฟ้าที่เคยล่วงเกิน ไม่ว่าจะเป็นชาติก่อน ชาตินี้ หรือชาติไหน ไม่ว่าโดยเจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะล่วงเกินโดย กาย วาจา ใจ ก็ตาม ข้าพเจ้าขอขมาต่อฟ้า ขอฟ้าจงให้อภัย (ห้ามขอพรใดๆ)

เวลาที่ห้ามไหว้สำหรับวันฟ้าอภัย ไหว้ได้ตั้งแต่เวลา 0.00 น. – .00 น. โดยแต่ละปีเกิดนักษัตรก็มีเวลาที่ห้ามไหว้ด้วยเช่นกัน ดังนี้

 • ปีระกา ห้ามไหว้เวลา 0.00 – 0.00 น.
 • ปีจอ ห้ามไหว้เวลา 0.00 – 0.00 น.
 • ปีกุน ห้ามไหว้เวลา 0.00 – .00 น.
 • ปีชวด ห้ามไหว้เวลา .00 – .00 น.
 • ปีฉลู ห้ามไหว้เวลา .00 – .00 น.
 • ปีขาล ห้ามไหว้เวลา .00 – .00 น.
 • ปีเถาะ ห้ามไหว้เวลา .00 – .00 น.
 • ปีมะโรง ห้ามไหว้เวลา .00 – .00 น.
 • ปีมะเส็ง ห้ามไหว้เวลา .00 – .00 น.
 • หมายเหตุ ปีมะเมีย, ปีมะแม, ปีวอก ไหว้ได้ทุกเวลา

About the author