ทิศมงคล สีมงคล ฤกษ์ดี กันยายน 2566 โดย มวยตาร์ดทอง

เข้าสู่เดือนที่เก้าของปีแล้ว มวยบัตรทอง แนะนำ ทิศมงคล สีมงคล และฤกษ์ดี กันยายน แยกออกเป็นแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนได้ทาทุกวัน

ทิศมงคล สีมงคล และเวลาอันเหมาะสม
สำหรับเดือนกันยายน

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : สีส้ม สีฟ้า สีฟ้า
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีม่วง สีดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีมงคล : สีม่วง สีฟ้า สีดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว ครีม

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 0
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : – :00 น. และ : – :00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีมงคล : แดง เหลือง ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: น้ำเงิน ฟ้าอ่อน สีส้ม

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : – :00 น. และ : – :00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ฟ้า ชมพู เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: แดง, เงิน, เทา

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีมงคล : เขียว ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: ขาว เหลือง น้ำเงิน

วันพุธที่ กันยายน 0
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศทางข้อควรระวัง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ม่วงอ่อน เขียว คราม
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ชมพู แดง

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : น้ำตาล เทา แดง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีม่วง สีดำ สีชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพุทธ)

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม: 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีเหลือง สีฟ้า สีส้ม
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม: : น. – 0:00 น. และ 0: น. – 0:00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีมงคล : ฟ้า ม่วง ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เหลือง ขาว เขียว

วันอาทิตย์ที่ 0 กันยายน 0
ตรงกับวันแรม 0 ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : น. – 0:00 น. และ 0: น. – 0:00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศตะวันตก
สีมงคล : แดง ขาว เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีน้ำตาล สีส้ม สีฟ้า

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันแรม ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาต้องห้าม: 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศทางข้อควรระวัง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ฟ้า ฟ้า เหลืองมะนาว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีแดง สีเงิน

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีมงคล : ดำ ชมพู น้ำตาล
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ขาว ครีม น้ำเงิน

วันพุธที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศทางข้อควรระวัง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : น้ำเงิน เขียว ดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : แดง, ชมพู

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพุทธ)

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : ส้ม แดง น้ำเงิน
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ดำ ม่วง ชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : – :00 น. และ : – :00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : น้ำเงิน เหลือง น้ำตาล
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : – :00 น. และ : – :00 น.
ทิศมงคล : ตะวันตกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศตะวันออก
สีมงคล : ชมพู ม่วง เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว ครีม

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 0
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีมงคล : แดง ขาว เขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ฟ้า น้ำเงิน สีส้ม

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ชมพู ฟ้า น้ำเงิน
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: แดง เทา สีเงิน

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับวันแรม ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีมงคล : เขียว ชมพู ดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ขาว ครีม น้ำเงิน

วันพุธที่ 0 กันยายน 0
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม: 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศทางข้อควรระวัง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีม่วง สีส้ม สีเขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ชมพู แดง

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม: : น. – 0:00 น. และ 0: น. – 0:00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : แดง ส้ม เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ดำ ม่วง ชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ (วันพุทธ)

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : น. – 0:00 น. และ 0: น. – 0:00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีส้ม สีฟ้า สีเขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีม่วง สีดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาต้องห้าม: 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีมงคล : น้ำเงิน ม่วง ดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว ครีม

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 0
ตรงกับขึ้น 0 ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีมงคล : เหลือง แดง ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ฟ้า น้ำเงิน สีส้ม

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันตกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : น้ำเงิน น้ำเงิน เหลืองทอง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: แดง เทา สีเงิน

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีมงคล : ชมพู แดง เขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: น้ำเงิน ฟ้าอ่อน ขาว

วันพุธที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : – :00 น. และ : – :00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศทางคำเตือน: ตะวันออกเฉียงใต้
สีมงคล : เขียว ดำ เทา
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ชมพู แดง

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม: : – :00 น. และ : – :00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : เหลือง แดง ส้ม
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีม่วง สีดำ สีชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ (วันพุทธ)

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาต้องห้าม : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีมงคล : สีน้ำตาล สีส้ม สีชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ที่ 0 กันยายน 0
ตรงกับแรม ค่ำ เดือน 0 ในปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาต้องห้าม : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีมงคล : ม่วง น้ำเงิน น้ำเงิน
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว เหลือง

ติดตามไพ่มวยไทยในช่องทางอื่นๆได้ที่

  • เฟซบุ๊ก : Mouygolcr
  • IG : Mouygolcr
  • ไลน์ : @mouygolcr
  • YouTube : ช่อง Mouygolcr

About the author