ถอนคำสาบาน ฤกษ์ดี 12 สิงหาคม 2566 แก้ไขชีวิตติดขัด

          วิธีถอนคำสาบาน คำสาปแช่งด้วยตนเอง ฤกษ์ดี สิงหาคม ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว มีวิธีแก้ไขดวงชะตา เสริมดวงดีมาบอกกัน

          หากใครเคยไปกล่าวคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรืออาจจะโดนคำด่าสาปแช่งเอาไว้ ซึ่งบางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวว่าสิ่งนั้น จะส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของเราติด ๆ ขัด ๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรือเปล่า วันนี้กระปุกดอทคอมจึงมีวิธีถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว และคำสัญญา ในวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันเสาร์ที่ สิงหาคม เวลา 0.0 – 0. น. จาก อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว มาบอกต่อ ลองทำดู ไม่แน่จากชีวิตที่ติดขัด ทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จ อาจกลายเป็นดวงรุ่งขึ้นมาก็ได้ บอกเลยใครอยากเสริมดวงห้ามพลาด

          ก่อนอื่นพิธีถอดถอนนี้ จะต้องทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูป (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ได้อยู่ในเขตบ้านพักอาศัย)

และสิ่งที่ท่านต้องเตรียมไป คือ ขันธ์ ประกอบด้วย

  • เทียน คู่ ( เล่ม) สีอะไรก็ได้ เล็กหรือใหญ่ก็ได้ คนละสีก็ได้
  • เงินเหรียญบาท เหรียญ (อยู่ต่างประเทศให้ใช้เหรียญ เหรียญได้เช่นกัน)
  • ดอกไม้ คู่ ( ดอก) ดอกอะไรก็ได้ สีอะไรก็ได้ คละกันก็ได้ (ชื่อควรเป็นมงคลเช่น บัว มะลิ ดาวเรือง ห้าม มะลิลา มะลิซ้อน ลั่นทม ดอกปีบ ดอกจาน หรือชื่อไม่เป็นมงคล) ใส่รวมหรือจัดเรียงในพาน หรือในจาน

          สถานที่ที่จะทำพิธี ควรเป็นหน้าโบสถ์ หน้าองค์พระใหญ่ หรือหน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่าง ๆ (ไม่ควรทำในเขตบ้านเรือนที่อยู่อาศัย)

เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ พระพุทธรูปศักดิสิทธิ์แล้ว ให้คุกเข่ากราบพระ

แล้วว่านะโม ฯ จบ ยกพาน หรือ ขันธ์ ขึ้นแล้วกล่าวว่า

อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

          ข้าพเจ้า….ชื่อ-นามสกุล….ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา

           ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

          ข้าพเจ้าน้อมขอ อำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรหมทั้ง ชั้นฟ้า ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยาน

          ในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

          แล้วถวายขันธ์ วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (วางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับ)

          หากได้ทำเช่นนี้แล้ว รับรองเลยว่า สิ่งที่ติดขัดอยู่ก็จะผ่อนคลาย ทางมืดทางตันก็จะกลับกลายเป็นทางสว่างทันที เงินที่ว่าจะได้ก็ได้สมใจ งานที่ว่าจะสำเร็จก็สำเร็จสมหวัง

          วันที่ สิงหาคม ทางอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล ท่านได้คำนวณฤกษ์ อธิษฐานขอขมากรรม ไว้ดีแล้ว คือเวลา 0.0 น. ถึง 0. น. ให้ทำตามห้วงเวลา ฤกษ์อันเป็นมงคลนี้ ประเสริฐยิ่งแล

  • หมายเหตุ : ไม่ต้องจุดธูป ไม่ต้อง มีของเซ่นไหว้  ไม่แนะนำให้ทำที่บ้าน หรือในเขตของบ้านพักที่อยู่อาศัย เคยทำแล้วก็สามารถทำอีกได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

About the author