กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำตัวการ์ตูนไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

พร้อมด้วยนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) ในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “Market Lead Production” และแผนพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการและดิจิทัลคอนเทนต์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ตัวการ์ตูนและแอนิเมชั่นไทย ( Cartoon Character & Animation ) ในพื้นที่ภายในกรุงโตเกียวและปริมณฑล โตเกียว หรือโครงการการ์ตูนไทย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน 2564 โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11-27 มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมตัวละครลิขสิทธิ์ไทยและแอนิเมชั่นไทย

ในปี 2564 มีกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ เช่น การจัดนิทรรศการ Pop up เพื่อแสดงเนื้อหา และผลิตภัณฑ์การ์ตูนตัวละครไทยในโตเกียว 1 แห่ง และ 1 เมืองรอง กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและตัวละครไทยผ่านสื่อออนไลน์ เช่น สื่อ SNS (Instagram/Twitter @thaicharatokyo) และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาตัวการ์ตูนไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น . เพื่อเข้าถึงคนญี่ปุ่นได้มากขึ้น รวมถึงกิจกรรมพิเศษ เช่น การวาดภาพสด (Live Drawing) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการตัวการ์ตูนไทยได้พบปะกับคนญี่ปุ่นโดยตรง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำตัวการ์ตูนไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับรู้ตัวการ์ตูนและแอนิเมชันไทย จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลซึ่งรวมถึงตัวการ์ตูนและแอนิเมชันไทย ในประเทศญี่ปุ่น เป็นการปูทางไปสู่การบุกเบิกตลาด เนื่องจากมีกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนไทยติดตามโครงการผ่านสื่อ SNS เพิ่มมากขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหนึ่งในโครงการของกรมฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการการ์ตูนไทยเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 8442 หรือ อีเมล (ป้องกันอีเมล) นางสาวมณีรัตน์ เหลียนพานิช (ผู้ประสานงาน)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำตัวการ์ตูนไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

About the author